[Blog] [ฟอนท์] [แจกโปรแกรม] [ภาษาซี C] [SketchUp Tutorial]
Email: tsuuriter@yahoo.com.zคู่มือเทพคอม
วรเศรษฐ สุวรรณิก
อรวรรณ วัชนุภาพร

ข้อมูลเพิ่มเติม...


Visual Basic Programming
(iBook)
Worasait Suwannik

ข้อมูลเพิ่มเติม...
Popular Thai Vocabulary
(Kindle edition)
Thotsaphon Thanatipanonda
Worasait Suwannik

ข้อมูลเพิ่มเติม...

Java Keywords
(Kindle edition)
Worasait Suwannik

ข้อมูลเพิ่มเติม...
วิทยาการรหัสลับ Cryptography
วรเศรษฐ สุวรรณิก

เข้ารหัสลับ ลายเซ็นดิจิทัล ทฤษฎีจำนวน เลขสุ่ม แฮช แม็ค ผูกมัดบิท แบ่งความลับ

ข้อมูลเพิ่มเติม...Thai Consonants (Kindle edition)
Worasait Suwannik
Orawan Watchanupaporn

ข้อมูลเพิ่มเติม...

PHP สำหรับงาน E-Commerce
ทศพล ธนะทิพานนท์,
วรเศรษฐ สุวรรณิก

เขียนโปรแกรม PHP เพื่อสร้างเว็บไซท์ขายสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม...

iReport สร้างรายงาน
วรเศรษฐ สุวรรณิก

ออกรายงานจากโปรแกรม Java หรือ JSP ด้วยโปรแกรม iReport

ข้อมูลเพิ่มเติม...


ธรรมะ DIY
นามสมมุติ

ธรรมะเบื้องต้นสำหรับคนร่วมสมัย

ข้อมูลเพิ่มเติม...

จับภาพหน้าจอด้วยโปรแกรม Jing
วรเศรษฐ สุวรรณิก

บันทึกภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งจากจอคอมพิวเตอร์ เป็นไฟล์ Flash และส่งให้เพื่อนดูผ่านทางเว็บไซท์ screencast.com


ศัพท์ภาษาอังกฤษยอดนิยม
ทศพล ธนะทิพานนท์,
วรเศรษฐ สุวรรณิก

จัดอันดับศัพท์ภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ที่สุดในอินเทอร์เน็ทจำนวนสามพันคำ

ข้อมูลเพิ่มเติม...
โปรแกรมทดสอบ ความรู้ศัพท์


  
JSP สำหรับงาน E-Commerce
วรเศรษฐ สุวรรณิก,
ทศพล ธนะทิพานนท์

เขียนโปรแกรม JSP เพื่อสร้างเว็บไซท์ขายสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม...


Java GUI using NetBeans
วรเศรษฐ สุวรรณิก

สร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก (Graphical User Interface) ด้วยโปรแกรม NetBeans IDE

Edition 2.0
Edition 1.0
Video Tutorial

Office 2007 สำหรับครูมืออาชีพ
วรเศรษฐ สุวรรณิก,
กษิติ พันธุ์ถนอม

การใช้งานโปรแกรมในชุด Office โดยมุ่งเน้นไปที่งานที่คุณครูต้องทำเป็นประจำ เช่น การตัดเกรด, การสร้างเอกสารคำสอน, ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม...แจกหนังสือ

อาจารย์ที่สอนวิชาที่ต้องใช้หนังสือ JSP, PHP, Cryptography สามารถ request หนังสือให้แจ้งความจำนงมาทางอีเมล uuriter at yahoo พร้อมกับสิ่งต่อไปนี้
  • ชื่อหนังสือ
  • ชื่อของท่าน
  • ที่อยู่ของภาควิชา พร้อมรหัสไปรษณีย์
  • โฮมเพจของท่าน (ถ้ามี)
  • โฮมเพจของภาควิชา
  • course syllabus (ถ้าเป็น pdf ได้ก็จะดีครับ)